Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, otrzymasz nowy dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji E.6 i E.20 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych ( po 3 klasie)
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych – 550 godz. (w połowie 4 klasy)