https://tzn.dg.pl/praktyki-w-hiszpanii/

 

Dokumenty rekrutacyjne:

regulamin rekrutacji – NHT

formularz zgłoszeniowy NHT

ankieta rekrutacyjna NHT

formularz zgłoszeniowy NHT – nauczyciele

Informacje o projekcie

ankieta rekrutacyjna NHT – nauczyciele

Deklaracja przystąpienia do NHT – nauczyciele

komunikat komisji rekrutacyjnej dot. testu i rozmów kwalifkacyjnych w języku angielskim

Zakwalifikowani do NHT grupa wrześniowa 2021

Zakwalifikowani do NHT grupa październikowa 2021

Deklaracja uczestnictwa w projekcie NHT-uczniowie

Hiszpania-relacja z pobytu