W dniach 17.05.-21.05.2016 odbyło się drugie spotkanie projektowe w ramach projektu Erasmus plus, akcja KA2, partnerstwa strategiczne, o skrótowym tytule: „Zagrożenia wynikające z elektrosmogu.” Na spotkanie to, w Grecji, w znanej nam już poprzedniego projektu miejscowości  Volos, udała się delegacja TZN w składzie: vice dyrektor Ilona Sowula, kierownik kształcenia praktycznego Joanna Porębska oraz nauczyciele języków obcych: Agnieszka Świątek i Marta Toboła.
Poza wizytacją w szkole technicznej w Volos, rozmowami z nauczycielami uczącymi, spotkaniem z dyrekcją greckiej szkoły, uczestnicy projektu tj. przedstawiciele szkół z poszczególnych krajów, przedstawili prezentacje dot. zagrożeń spowodowanych instalacjami do produkcji elektryczności, liniami przesyłowymi, podstacjami , transportem i innymi urządzeniami. Jak pokazały prezentacje, temat projektu jest trudny i wymaga fachowej wiedzy oraz słownictwa, które będą dalej wykorzystane przy tworzeniu modułu do pracy z uczniami. Nauczyciele odwiedzili również rozdzielnię prądu w Volos, stacje przesyłowe oraz elektrownię wodną w pobliżu, w otoczeniu pięknych gór i roślinności. Koordynator projektu – Rumunia jest bardzo zadowolony z dotychczasowej pracy w projekcie, której ciąg dalszy będzie przedstawiony na spotkaniu projektowym w Barcelonie, we wrześniu 2016.