Technik organizacji reklamy


to zawód, który łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną, lingwistyczną oraz informatyczną.

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest: przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji i firm oraz projektowaniu graficznym.

Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.


Przygotowanie do pracy:

 • w dziale obsługi klienta,
 • w zespole do spraw zlecenia,
 • w dziale publikacji,
 • w dziale badań rynkowych,
 • w marketingu i reklamie,
 • jako pracownik biura ogłoszeń środków masowego przekazu,
 • jako specjalista ds. produkcji,
 • jako specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (Public Relations),
 • przy projektowaniu graficznym

​Zawody, do wykonywania których upoważniony jest technik organizacji reklamy:

 • technik organizacji reklamy,
 • specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży),
 • specjalista do spraw public relations,
 • specjalista do spraw reklamy,
 • administrator produkcji filmowej,
 • handlowiec,
 • organizator usług sprzedaży internetowej,
 • przedstawiciel handlowy,
 • telemarketer;

Rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju.

Nowopowstające firmy, jak również istniejące już na rynku, zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów związanych organizacją reklamy.

Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną oraz stwarzającą ciągle nowe wyzwania.