Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, otrzymasz nowy dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.  Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji  M.20 i M.44 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik wydawany przez  Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi   ( po 3 klasie)
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  (w połowie 4 klasy)