Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, to znaczy że wszystkie egzaminy zdajesz w szkole na znanym ci sprzęcie.

Gdy pozytywnie zdasz egzaminu z danej kwalifikacji, otrzymasz nowy dokument –czyli   świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji E.12, E.13, E.14 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie nimi

E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami