16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, promując szacunek, akceptację różnic indywidualnych i uznanie różnorodności kulturowej. Dzień Tolerancji jest okazją do refleksji nad naszymi postawami. Rozwój tolerancji sprzyja kształtowaniu właściwych postaw i budowaniu harmonijnego społeczeństwa.