https://arkusze.pl/zawodowy/ee09-2020-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf

https://arkusze.pl/zawodowy/ee09-2020-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf

https://arkusze.pl/zawodowy/ee09-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf

Teoria

https://arkusze.pl/zawodowy/ee09-2021-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf

https://arkusze.pl/zawodowy/ee09-2021-styczen-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf

https://arkusze.pl/zawodowy/e14-2021-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf

 

3ib4:

https://www.praktycznyegzamin.pl/inf03ee09e14/praktyka/file/arkusze/2021/zima/ee_09_2021_01_03_sg.pdf

pliki do arkusza z3

 

https://arkusze.pl/zawodowy/ee09-2021-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf

 

0000000000000000 – pliki do ćwiczeń

 

https://docs.google.com/presentation/d/12CCmvaBNf2aKJpEhY2InrYCQWP2nDB5ETCGAoZSQ8Ig/edit?usp=sharing