Link do neweslettera: https://sites.google.com/site/electromagneticpollution201517/

 

W dniach 24.06 – 28.06.2017 odbyło  się  6.  i ostatnie spotkanie projektowe  w  ramach  PROJEKTU  ERASMUS + , akcja KA2 przewidzianego na lata 2015-2017 :

“Electromagnetic pollution by installations for electricity production, transmission lines, substations, transport intra and inter cities and appliances” :

„Zanieczyszczenia elektromagnetyczne wywoływane przez instalacje do produkcji energii elektrycznej, linie przesyłowe, podstacje, transport miejski i międzymiastowy oraz urządzenia.”

Spotkanie miało miejsce u koordynatora projektu, w Rumunii, w mieście TG-JIU. Ze strony polskiej w spotkaniu wzięli udział nauczyciele języków obcych: Agnieszka Świątek i Marta Toboła , reprezentując Techniczne Zakłady Naukowe.

Na spotkaniu dokonano ewaluacji projektu oraz przydzielono zadania poszczególnym partnerom projektowym polegające na opisie przydatności projektu w danym kraju oraz  realizacji rozpowszechniania. Wszystkie te informacje znajdą się w raporcie końcowym, składanym przez stronę rumuńską w Agencji Narodowej w Bukareszcie. Produktem projektu jest moduł edukacyjny dla uczniów, który będzie wykorzystywany na lekcjach w klasach o profilu elektrycznym i elektronicznym. Projekt przewidywał 14 mobilności dla nauczycieli i 8 mobilności dla uczniów wraz z opiekunem/ instruktorem. Uczniowie Technicznych Zakładów Naukowych brali udział w spotkaniu w Niemczech oraz w Polsce, gdzie odbyło się drugie spotkanie szkoleniowe dla uczniów z wszystkich krajów partnerskich. W trakcie spotkania w TG-JIU uczestnicy odwiedzili również stację przesyłową, gdzie dokonano pomiarów promieniowania elektromagnetycznego oraz wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt, na którą zostały zaproszone lokalne władze, władze oświatowe, nauczyciele oraz prasa.  Gospodarze ostatniego spotkania projektowego zadbali również o atrakcje turystyczne i zorganizowali wycieczkę w góry, gdzie można było podziwiać najwyższą drogę górską- Transalpinę. Wszyscy partnerzy projektowi są bardzo zadowoleni z  minionych dwóch lat pracy w projekcie, ponieważ  założone zadania zostały zrealizowane  i mają nadzieję na dalszą współpracę. Techniczne Zakłady Naukowe aplikowały w marcu 2017 do nowego projektu w ramach programu Erasmus+, akcja KA2, tytuł projektu: „ Drukowanie 3D, technologia przyszłości”, przewidzianego na lata 2017-2020. Zdjęcia ze spotkań projektowych oraz informacje w języku angielskim znajdują się na stronie projektu podanej we wcześniejszych opisach spotkań projektowych.

 

                                                                                           Marta Toboła

[Best_Wordpress_Gallery id=”37″ gal_title=”VI spotkanie projektowe”]

 

NEWSLETTER:

[pdf id=1723]