Rekrutacja nauczycieli przedmiotów zawodowych na realizacje staży job shadowing do dnia 27 lutego 2019
Wylot 1-12 kwiecień
Miejsce docelowe: Włochy, Martina Franca
Chętni proszeni są o zgłaszanie do koordynatorki Joanny Porębskiej