Zasady konkursu:
Klasy 1 -3 rywalizują ze sobą o nagrodę za najwyższą frekwencję. Ta, która w danym miesiącu osiągnie najwyższy wynik – wybiera dowolny dzień kolejnego miesiąca, w którym jest zwolniona z prac domowych, odpowiedzi ustnych i kartkówek (niezapowiedzianych) na wszystkich przedmiotach.

Klasa która w podsumowaniu konkursowym uzyska najwyższy wynik otrzyma Nagrodę Główną.

Poziom frekwencji uzyskanej w poszczególnych miesiącach dla klas podawane będą do wiadomości na specjalnej tablicy informacyjnej (pawilon A oraz B), a także na stronie szkoły i na Facebooku do 15. dnia każdego miesiąca.

Nagroda:
Zwycięska klasa otrzyma dofinansowanie wycieczki do kina/ na paintball/ laser house itp. o wartości 500 zł.

Regulamin szkolnego konkursu na najlepszą frekwencję – KLIK!