Komunikat o jakości w wodzie:

Woda z niecki basenowej i cyrkulacji spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 09 listopada 2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

zbiorcza-roczna-ocena-jakosci-wody-w-plywalni (28.03.2022)

2021.08.25_1779_woda dopr.do pływ.

2021.08.25_1778_cyrkulacja

2021.08.25_1777_niecka

2021.06.09_1238_2021_TZN niecka

2021.05.26_1121_2021_TZN

2021.05.26_1120_2021_TZN

2021.05.26_1119_2021_TZN

2021.05.05_0937_2021 TZN niecka

2021.01.27_0139_2021_TZN

2021.01.27_0140_2021_TZN

2021.01.27_0141_2021_TZN

2021.01.13_0062_2021_TZN basen